in ,

நெஞ்சில் நிழலாடுதே…

கை கோர்த்து நடந்த காதல் பாதை…. கால போக்கில் நினைவு பாதையாய்….

நெஞ்சில் நிழலாடுதே…

இந்த பதிவை மதிப்பிடுங்கள்
[மொத்தம்: 0 சராசரி: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

என் இதயம் சுமந்ததே….

பூத்த காதலால்….