in , ,

கயல்விழி அழகி

கயல்விழி அழகி

கூடல்நகர்தனிலே

கோவில் கொண்ட தேவி

கயல்விழி அழகி………மீனாள்…பார்

சொக்கநாதர் அருகில்

சொக்கி நிற்கும் தேவி

கயல்விழி அழகி…….மீனாள்பார்

அழகர்கோவில் பெருமாள்

தங்கையான தேவி

கயல்விழி அழகி…. மீனாள் ….பார்

கொண்டை முடி அழகு

கொஞ்சும் கிளி…தேவி

கயல்விழி அழகி……. மீனாள்பார்

கருணை முகம் கொண்டு

காத்து நிற்கும் தேவி

கயல் விழி அழகி…….மீனாள்… பார்

மாங்கல்யம் காக்கும்

மங்கல தேவி

கயல்விழி அழகி……. மீனாள்பார்

அன்னையென காத்து

அரசாளும் தேவி

கயல்விழி அழகி……. மீனாள்… பார்

குன்றில் வாழும் தேவன்

குமரன்பெற்ற தேவி

கயல்விழி அழகி…..மீனாள்பார்

உந்தன் அருள் பெறவே

பதமலர் பணிவேன்

மங்கையர்கரசி…….. மீனாட்சி

இந்த பதிவை மதிப்பிடுங்கள்
[மொத்தம்: 0 சராசரி: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Legend

Written by Sri Talks

Story MakerContent AuthorVideo MakerYears Of Membership

கோம்ஸ் – சாட்சி பிழையா? – நிகழ்வு 6

புன்னகை மன்னன்