in

கனவுகள் களவு…

நெஞ்சோடு கலந்திட்ட காதலா…

கனவுகளை களவாடிய கள்வனாய் மாறியது ஏனோ…. 

இந்த பதிவை மதிப்பிடுங்கள்
[மொத்தம்: 0 சராசரி: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

இப்பொழுது…

13,மாறனின் அ(ன்)ம்பு