in ,

களவு….

கண்களை களவாடி…
மனதைக் களவாடி…..
இதயத்தில் சிறை வைத்து  விட்டாயே….
நியாயாமா…..

இந்த பதிவை மதிப்பிடுங்கள்
[மொத்தம்: 0 சராசரி: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

தூக்கணாங்குருவிகள் 13

அன்பின் அரசனே…. 45