in ,

அசரீரி….

மனம் எனும் மாய அறையில்….

அசரீரியாக உன் பெயர் ஒலிக்கிறதே உள்ளம் எங்கும்…

இந்த பதிவை மதிப்பிடுங்கள்
[மொத்தம்: 0 சராசரி: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

மன(ம்)பிம்பம்…

தூக்கணாங்குருவிகள் 13