in ,

தாளம்….

தாளத்தில் லைத்து இருந்த  மனதை 
உன் யாழ் இசையில் மீட்டு   மீளமுடியாத ஆழத்தில்   ஆழ்த்திவிட்டாய்…. 

இந்த பதிவை மதிப்பிடுங்கள்
[மொத்தம்: 0 சராசரி: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

கண்ணாமூச்சி…

29 நினைவைத் தேடும் நிலவே