in ,

கண்ணாமூச்சி…

கண்ணை கட்டி கண்ணாமூச்சி ஆட….

காற்றில் கைகள் இரண்டும்  உன்னை தேட… 

நீ இருப்பது எதிரில் அல்ல   இதயத்தில் என மனம்  சொல்லுதடா…. 

இந்த பதிவை மதிப்பிடுங்கள்
[மொத்தம்: 0 சராசரி: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

தீர்ப்புகள் திருத்தப் படலாம்

தாளம்….